ĐIỂM TIN VƯỜN CỦA MẸ

1. Vườn Đà Lạt ngoài rau củ, VCM còn âm thầm trồng thêm 1 món khoái khẩu mà trẻ em hay các chị xinh gái đều iu thích, đó là... DÂU TÂY. Đợi các em "trưởng thành tí ti" thì VCM mới nhảy ra khoe đây ^.^

Khoảng 2 tuần nữa thôi, Dâu Tây KHÔNG HOÁ CHẤT sẽ chào sân chị iu nha nha ^.^

2. Ruộng Daknong sau gần 2 tuần VCM lên thăm, thì nay các em lúa đã chín vàng, chỉ còn ít thời gian nữa thôi, GẠO SẠCH VCM lại tái ngộ nữa rầu ^.^

Háo hức, háo hức...