GẠO SẠCH VCM chuẩn bị... TÁI NGỘ!!!

Tin vui từ Kỹ sư VCM nằm vùng tại Daknong lúc giữa trưa nắng hôm nay:
1. "Lúa hôm nay thu đó c ^.^"
2. "Anh trai của anh Bách (anh nông dân liên kết với VCM) muốn trồng lúa sạch theo quy trình của mình vào vụ tới.



Hihi, đang đói bụng & vã mồ hôi mà chẳng còn thấy mệt mỏi gì ráo. Vui vì diện tích mở rộng vụ 2 đã thành công, và vui vì cách làm của VCM đã tác động đến những nông dân khác để họ đi theo con đường "chính đạo"



Mong mỏi từng ngày, hạt gạo sạch mau ra lò để về với VCM, và đi phục vụ cho từng nhà.