HÀNH TRÌNH TRỒNG LÚA KHÔNG HÓA CHẤT

"Trong cuộc sống cũng có lúc mình bị đi trên những con đường như vậy mà chị. Quan trọng là em bình yên trở về nhà."


   Thương em dành ngày cuối tuần để lặn lội đi thăm ruộng lúa sạch VCM ở tận Daknong. Đã vậy gặp thêm con đường lầy sau trận mưa dầm tầm tã, làm em té, làm xe em lún.


   Vừa moi được chiếc xe lên là gặp ngay con sông trước mặt, với chiếc đò bé xíu, chông chênh. Em lo, em sợ nhưng rồi em cũng vượt qua. Chỉ vì em muốn khám phá con đường mới, như cách em đã mạnh dạn thử sức cùng VCM trên con đường LÀM NÔNG KHÔNG HOÁ CHẤT - điều mà em chưa từng làm trước đó.   Xót cho em, nhưng em an ủi ngược lại: "Trong cuộc sống cũng có lúc mình bị đi trên những con đường như vậy mà chị. Quan trọng là em bình yên trở về nhà."

   Yep, VCM vui vì em đã bình yên trở về, và vui vì thấy em đã trưởng thành & mạnh mẽ hơn nhiều. Còn em vui vì "thành quả" của em đang "trổ bông nhiều rồi".   Hạnh phúc đôi khi chỉ đơn giản vậy thôi.